NUOTTI-valmennus

 

 Yleistä:

 • NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). 
 • NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.
 • NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan, työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.  
 • NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

 

Toteutus:

 • Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan.
 • NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. 
 • Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.
 • NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. 
 • Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

 

Hakeminen:

 • Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle:
 • Lähettämällä sähköpostia vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15 välisenä aikana) nuoret.pohjoinen@kela.fi tai soittamalla Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  
 • Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.
 • Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Asiantuntija esittelee palvelua tuottavan organisaation alueelta.

  

Katso lisätiedot Kelan sivuilta.

Jaana Haapasalo
Yksilövalmentaja
Kaustisen seutu ja Kannus
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Arja Savela
Yksilö- ja vastuuvalmentaja, Kelan palvelut
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 434 9772

Johanna Viskari
Yksilövalmentaja
Kokkola
wbunaan.ivfxnev@kokkotyo.fi
Puh. 050 568 7231