Nuorten työpaja

Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 17-28 - vuotiaille nuorille aikuisille ja toteutetaan osana kunnallista nuorisotyötä.

Työpajalle ohjaudutaan Etsivän nuorisotyön, TE-palveluiden tai Työvoiman palvelukeskuksen kautta. Pajajakso on pituudeltaan tavallisimmin 1-6 kk. Työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta saa rahallisen korvauksen, joka yleisimmin on Kelan maksama työmarkkinatuki.

Toiminta Nuorten työpajalla:

  • Apua elämäntilanteen selvittelyyn. Suunnitelmat ja tavoitteet omien lähtökohtien ja tarpeiden mukaan
  • Sosiaalisten taitojen kartuttamista ja arjenhallinnan tukemista
  • Tutustumista työelämään, eri ammattialoihin ja koulutuksiin
  • Tukea opiskeluvalmiuksien kehittymiseen sekä ammatinvalinnan selkiytymiseen
  • Työskentelyä eri työosastoilla
  • Ryhmä- ja virkistystoimintaa
  • Tarvittava verkostoyhteistyö sekä palveluohjaus

Timo Konttinen
Yksilövalmentaja
Nuorten työpaja ja starttipaja Nuba
gvzb.xbaggvara@kokkotyo.fi
Puh. 040 184 9182

Jouni Malm
Nuorten valmentaja
Nuorten työpaja
wbhav.znyz@kokkotyo.fi
Puh. 040 595 0540

Satu Paloranta
Yksilövalmentaja
Kokkola
fngh.cnybenagn@kokkotyo.fi
Puh. 050 568 7231

Satu Veteläinen
Nuorten valmentaja
Nuorten työpaja
fngh.irgrynvara@kokkotyo.fi
Puh. 050 432 3938